Version   2.0   
    ภาคเรียนที่ 1/2556

 
คลิกเลือกรายการ    
     
สำหรับครูผู้สอน
รายงานการขาดเรียน
 
 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่


  วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลาในขณะนี้
 

       ข้อมูลในระบบ
• จำนวนรายวิชาในภาคเรียนนี้
2
รายวิชา
• จำนวนผู้ใช้งานขณะนี้
1
คน
 


 


ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai Technical College (Since 2007) All rights reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย ลานนาโซลูชั่น

ผู้ดูแลระบบ